Projektmxwisby.blogg.se

Här kommer att visas bilder på MX Wisbys alla projekt, från olika banbyggen till tävlingar och träningar. Ansvarig Karin Jakobsson

FULL FART I ETELHEM !

Kategori: Allmänt

I veckan har det varit full fart i Etelhem.  Ett rensverk har varit på plats och sorterat material. Ett stort tack till alla inblandade !
 

LÄGESRAPPORT ETELHEM

Kategori: Allmänt

Efter att MX Wisby fått både miljötillstånd och bygglov överklagades båda besluten till Länsstyrelsen i Gotlands län. Efter utredning av båda överklagandena  så beslutade även Länsstyrelsen att MX Wisby fortsatt hade  miljötillstånd och bygglov för motoranläggningen i Etelhem.
 
Även detta beslut har överklagats, denna gång till Mark och miljödomstolen  i Nacka tingsrätt.
Det enda vi kan hoppas på är att denna myndighet kommer att fatta samma beslut som tidigare myndigheter gjort, dvs. att ge fortsatt tillstånd så att vi kan komma igång med vår anläggning.
 
Denna myndighet har en hög arbetsbelastning och förväntad anläggningstid är 6 månader.Vårt ärende är beräknat att vara klart månadsskiftet april-maj men för detta finns inga garantier.
 
Förberedelser för bygge av crossbana pågår och förhoppningen är att ha en godkänd enduro/motocrossbana till midsommar.
 
Vi kommer i första hand satsa på att bygga en träningsbana och i ett längre perspektiv få banan tävlingsgodkänd, under rådande omständigheter känns det som att det viktigaste just nu är att lösa problemet med träningsmöjligheter både för enduro och cross.
 
Målet är att ha en tävlingsgodkänd anläggning 2015.
 
Finns det funderingar ring gärna Roger Malmström 0708-240493