Projektmxwisby.blogg.se

Här kommer att visas bilder på MX Wisbys alla projekt, från olika banbyggen till tävlingar och träningar. Ansvarig Karin Jakobsson

Dom från mark och miljödomstolen Nacka

Kategori: Allmänt

Domslut Mark & miljödomstolen
Domen från Mark & miljödomstolen har inkommit till klubben. Endast miljötillståndet har prövats av domstolen.
Domstolen har anmärkningar på främst Miljö- & hälsoskyddsnämndens beslutsunderlag och i förlängningen nämndens beslut. Domstolen återhänvisar ärendet till nämnden för ytterligare handläggning gällande främst förekomsten av eventuellt häckande örn i området. 

Nämndens beslut kommer med all sannolikhet inte ändras, vi kommer fortfarande få miljötillståndet. Däremot kommer det att dra ut ytterligare i tid då hela processen börjar om.

Styrelsen kommer snarast att besluta om huruvida domen ska överklagas eller inte.